2022. évi rendeletek

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szociális tűzifa juttatás szabályairól

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Klárafalva Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Szociális étkeztetés térítési díjáról

A falugondnoki szolgálatról

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

A településkép védelméről

A közművelődésről

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2021. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Főoldal

Főoldal