2020 - Helyi értékek bemutatása 3


 

„Helyi értékek bemutatása 3.” – „Ismert meg a településed értékeit!”

2020. július 25.(szombat) 14.00 óra

Faluház, Klárafalva, Felszabadulás utca28.

 

A Helyi értékek bemutatása rendezvénysorozat célja, hogy megismerjük a település nevezetességeit, épített és természeti értékeit, régészeti lelőhelyeit, stb. A tervezett programsorozatnak a helyi értékek bemutatása és megismertetése mellett jelentős közösségépítő szerepe is van: erősíti az együvé tartozás érzését. A közösségi, kulturális programot évente egyszer, a projekt során három alkalommal valósítjuk meg.

A programsorozat utolsó, záró eseményét rendhagyó módon, ünnepélyes formában valósítottuk meg.Boros Zsolt polgármester úr köszönőjét követően a rendezvény első részében bemutatásra került a nagyközönség számára a gondos előkészítés és kutatást követően a „Klárafalva – ahol 5000 éve él az ember” c. kiadvány. A könyv bemutatására felkértük azokat, akik munkáját dicséri ez a mű: Rotár Krisztina levéltári munkatársat, Fekete József nyugalmazott polgármester urat és Dr. Molnár József professzor urat, illetve meghívásunknak eleget téve megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Ferenczi Ferenc úr, Tiszasziget polgármestere, valamint Gémes László úr, Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke. A könyv bemutatójával kapcsolatbanRotár Krisztina, Fekete József és Dr. Molnár József beszélgetett a könyv születéséről és annak előkészítési munkálatairól. Többek között megtudhattuk, hogy igen nagy nehézséget jelentett az anyag összegyűjtése, hiszen nem sok írásos adat, emlékállt rendelkezésükre.Az előkészítés során a lakosság is sokat segített, hiszen fényképek,emléklapok, okiratok,bizonyítványok,záró számadások és egyéb emlékek rendelkezésünkre bocsátásával válhatott a könyv teljesebbé, hitelesebbé és díszesebbé.

A rendezvény folytatásakéntBoros Zsolt polgármester úr ünnepélyes keretek között átadta a lakosságnak a település helyi értékeit bemutató, színes fotókat és a település térképét is tartalmazó nagy méretű információs táblát.

Ezt követően került sor a KlárafalviFalumúzeum ünnepélyes átadására. Az állhatatos és kitartó gyűjtő munkának köszönhetően Klárafalva régiségeiből és a régmúlt emlékeibőlolyannagy mennyiségű és színes anyag, tárgyi emlék gyűlt össze, hogy rendszerezett és igényes bemutatásához már külön helyiség, egy kis múzeum létrehozása vált szükségessé. A múzeumnak otthont adó épületrész múzeummá alakítása összefogással a falu lakosainak áldozatos munkájával valósulhatott meg. Múzeumi tárgyakat adományozott többek között Boros Zsolt polgármester úr mellett Fábián László, Tóth Gergő, Varga Zoltán, Váradi Zoltán, Magyar Ferencné, Kószó Györgyné, Schmith Mihályné, Karácsonyi István, Tóth Attila és Csanádi Lajosné, amit ezúton is hálásan köszönünk! A berendezés fő elemét képező két darab üveges tetejű múzeumi asztal Dr Molnár József adománya, a professzor úraki a tárgyak szakszerű rendszerezésében is sokat segített. Nagyon sokan dolgoztak azon, hogy a múzeum időben elkészüljön, hisz röpke két hónap alatt valósult meg és lett ilyen szép kis ékszerdoboza Klárafalvának. A helyiek összefogása és kitartó munkája jellemezte ennek a feladatnak a megvalósítását is.Az ünnepélyes esemény vendéglátásában is a helyi lakosok segédkeztek: házi süteménnyel kínálták a vendégeket, melyet Samu Istvánnénak, Kószó Ilonkának, Tamás Rózsának,Angyal Imrének és Frank Dezsőnének külön köszönünk!  A mai nap méltán töltötte el a település lakóit büszkeséggel, hiszen valami csodálatos dolog született!

 

Ezúton is köszönjük az áldozatos munkát mindenkinek!

Főoldal

Főoldal