2020 - Helyismereti kiállítás 2


 

„Helyismereti kiállítás 2.”

2020. január 10.16 óra - Faluház , Klárafalva,  Felszabadulás u. 28.

 

A megvalósítandó kiállítássorozat célja olyan – szélesebb kört érintő – témakör feldolgozása, amelyben a közösség tagjai aktívan vehetnek részt. Ennek érdekében ösztönözzük a kutatásban és a gyűjtemény bemutatásában való részvételt, így a cselekvők körének kibővítését, kompetenciáik fejlődését. A település történetéhez kapcsolódó események köré szerveződő helyismereti kiállítások széleskörű információt nyújtanak a lakosságnak. Ennek hatására élénkül a kulturális élet, emellett fokozódik az összetartozás érzése, miközben a közreműködők személyes- szociális és kapcsolatépítő készségei is fejlődnek. A kiállítássorozat évente egy alkalommal kerül megrendezésre három különböző téma köré csoportosítva. A lakosság részérőlfolyamatosan igény mutatkozik a település múltjának megismerésére, a helyi emlékek, a helyi ásatások eredményeinek bemutatására, mely igényüket ezen rendezvénysorozat által szeretnénk kielégíteni.

 

Jelen program keretében azI. és II. világháborúval kapcsolatos tárgyi emlékeket mutattuk be kiállítás formájában, a történelmi eseményről és annak következményeiről pedig – kapcsolódva a kiállítás anyagához - vitéz Joó Katalin történésztartott előadást az érdeklődőknek. Dr. Molnár József professzor úr – az előadás másik szakértője –meghívásunkat sajnos nem tudta elfogadni.

 

Vitéz Joó Katalin Pilisből érkezett Boros Zsolt polgármester úr meghívására. Az előadó már régóta kötődik a településhez és a nevezett történelmi esemény igen jeles szakértője is, mivel több könyve megjelent az I. és a II. Világháborúrólés Trianonról.Érdekes megközelítésben tartotta előadását, hisz édesapja és saját maga megtörtént eseményeit is elmesélte, ami még személyesebbéés érdekesebbé tette az összejövetelt. A magyarázathoz tartozó térképeket, útvonalakat projektor segítségével mutatta meg nekünk.

 

A rendezvény során meg lehetett tekinteni a kb. 50 darabból álló kiállítást is.

A kiállítás előkészítéseként felkértük a helyi lakosokat, hogy segítsenek összegyűjteni az I. és a II.Világháborúval kapcsolatos tárgyi emlékeket.A kiállítási tárgyakat november elejétől gyűjtöttük a településen. Vörös István deszki lakos több anyakönyvi kivonatot bocsátott a rendelkezésünkre, amit 1914-ben állítottak ki. Kaptunk tőle továbbá egy 1927-ben készült térkép könyvet és jó néhány fényképet is, gyarapítva ezzel a kiállítás anyagát. Magyar Ferencnétől mosóteknőt és mosófát kaptunk. Váradi Zoltántól korsókat adományozott, Boros Zsolt polgármester úr pedig rokkát, otthon használt vetélőt és  képeket ajánlott fel. Különböző kerti szerszámokat kaptunk Fábián Lászlótól, Csáki Ferencné pedig régi csendőr ruhákat hozott, melyet a rendezvény során két fiatalember fel is vett, bemutatva ezzel a ruhadarab használatát. A két „csendőr” a nap folyamán végig sétált a falun igen nagy feltűnést keltve és lehetőséget biztosítva egy közös fénykép elkészítésére is. Pál József édesapjakovács szerszámait ajánlotta fel, aki az első és a második világháború között és után dolgozott kovácsként a településen. Tőle kaptunk egy korabeli kardot is, amit már ő talált a kertjében az 1970-es években. Tóth Gergő szenes vasalót ajánlott fel a kiállításhoz.

Az előadást követően minden jelenlévőt meghívtunk egy kis süteményre, üdítőre, Siket Sándor helyi vállalkozó pedig a saját termelésű borát ajánlotta fel a vendéglátáshozés  gyümölcsteával kedveskedett a vendégeknek.

 

Az előadás anyagát vitéz Joó Katalintól meg lehetett vásárolni a helyszínen könyv és hanganyag formájábanis.

 

A rendezvénynagyon jól sikerült,rengeteg érdeklődő tisztelt meg bennünket a jelenlétével.Sok kérdés hangzott el, amire az előadó szívesen válaszolt. Nagy örömünkre a közösségünk tagjai mellett a szomszédos falvak lakói is eljöttek, amit ezúton is köszönünk!

.

 

Főoldal

Főoldal