Rendeletek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

Hatályos

Alaprendelet

Módosítások

Hatályos

Az első lakáshoz jutók, valamint a lakásépítéssel és vásárlással összefüggő megnövelt kamat visszafizetésének támogatásáról

+

7/1991.(VII.31.) Önk.

10/1992.(VI.10.)               

 

A települési környezet védelméről

+

6/1992. (II.19.) Önk.

17/1994.(VIII.16.)

19/1995.(XI.17.)

5/2000. (IV.12.)

 

A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

+

7/1992. (IV.30.) Önk.   

13/1992.(VII.02.)

 

A választási plakátok elhelyezéséről

+

6/1994. (III.29.) Önk.

6/1998.(III.23.)   

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény végrehajtásáról

+

7/1994. (III.29.) Önk.

12/1996.(XI.05.)

 

A közterületek használatáról

+

14/1994. (VI.30.) Önk.  

14/1995.(VII.27.)

6/2000. (IV.12.) 

11/2000.(X.11.)

3/2002. (III.20.)

11/2005.(X.25.)

13/2008.(VI.26.)

 

A magánszemélyek kommunális adójáról

+

9/2018. (XI.29.) Önk.

  2019. január 1.

A helyi iparűzési adóról

+

17/2015. (XI.26.)

 

2016. január 1.

A község címeréről és zászlajáról, valamint a község jelképeinek használatáról

+

5/1998. (III.23.) Önk.

 

 

Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól

+

3/1999. (III.18.) Önk.

3/2003. (I.28.)

9/2004. (IV.28.)

7/2007. IV.24.)   

8/2008. (III.27.)

6/2009. (IV.27.)

 

A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról

+

8/1999. (XII.15.) Önk.    

19/2004. (XI.22.)

2/2006. (I.31.)

12/2007.(IX.26.)

18/2008.(XI.26.)

18/2009.(XI.11.) 

 

A temető fenntartásáról és rendjéről

+

10/2000. (X.11.) Önk.

8/2004. (IV.28.) 

16/2005.(XII.12.)

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

+

7/2001. (IV.26.) Önk.    

9/2002. (X.03.)

11/2003.(V.13.)

3/2004. (I.29.)

2/2005. (II.02.)

7/2005. (VI.27.)

1/2006. (I.31.)

2/2008  .(I.29.)   

11/2008.(V.13.)

2/2009. (II.10.)

 
 

 


   

Az adósságkezelési szolgáltatásról

+

20/2001. (XII.17.) Önk.

 

 

A díszpolgári cím adományozásáról

+

4/2002.(VI.17.) Önk.

 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

+

13/2002.(XII.11.) Önk.

 

 

A lakásfenntartási támogatásról               

+

4/2004. (I.29.) Önk.

15/2004.(VII.29.)               

 

Klárafalva Község Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról

+

17/2004.(X.28.) Önk.

 

 

A csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról

+

18/2004. (X.28.) Önk.

18/2005.(XII.14.)

18/2006.(XII.18.)

18/2007.(XII.13.) 23/2008.(XII.17.)

10/2009.(VI.30.)

20/2009.(XII.10.)

 

A falugondnoki szolgálatról

+

8/2005. (VI.27.)Önk.

 

 

Az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról

+

7/2006. (V.25.) Önk.

17/2006.(XII.18.)

17/2007.(XII.13.)

22/2008.(XII.17.)

9/2009. (VI.30.)

19/2009.(XII.10.)

 

Klárafalva Községre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyásáról

+

8/2006. (V.25.) Önk.

 

 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

+

9/2006. (VI.27.) Önk.

20/2006.(XII.18.)

6/2007  .(III.21.)

10/2008.(IV.21.)

7/2009. (IV.27.) 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közműv. tevékenység támogatásáról

+

10/2006. (VI.27.) Önk.

 

 

A gyermekvédelmi támogatás megállapításáról és a folyósítás feltételeiről

+

11/2006. (VII.17.) Önk.

3/2007. (I.31.)

 

A helyi önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról

+

15/2006. (X.16.) Önk.

 

 

Klárafalva Községi Önk. Szervezeti és Működési Szabályzat

+

8/2007. (V.21.).) Önk

11/2007.(IX.10.) 

4/2008. (I.29.)

8/2009. (V.27.)

13/2009.(VII.30.)

 

Helyi építési szabályzatról

+

14/2007. (XI.27.) Önk.

 

 

Egészségügyi alapellátás körzeteiről

+

15/2007. (XI.27.) Önk.

 

 

Körjegyzőségi Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

+

1/2008. (I.29.) Önk.

1/2009. (II.10.)

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

+

15/2008. (VII.23.) Önk.

17/2008.(X.15.)

19/2008.(XI.26.)

12/2009.(VII.30.)

22/2009.(XII.15.)

 

Klárafalva Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

+

3/2009. (II.12.) Önk.

11/2009.(VII.30.)               

14/2009.(VIII.17.)

16/2009.(XI.11.)

 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelésről

+

17/2009. (XI.11.) Önk.

   

Építményadóról szóló rendelet

+

8/2018. (XI.29.) Önk.

 10/2019. (XI.15.) 2020.01.01.

A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet

+

10/2018.(XI.29.) Önk.

   2018.12.01.
Főoldal

Főoldal